Bạn đang kinh doanh, dù công ty quy mô lớn hay nhỏ thì việc bảo vệ thành quả lao động của mình là luôn cần thiết. Trong hoàn cảnh xã hội phức tạp hiện nay, nhân viên an ninh bảo vệ là thành phần không thể thiếu. Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu xem những lý do có một dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp là tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của công ty mình.

 Lợi ích khác khi sử dụng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Lợi ích cho khách hàng về hành chánh – nhân sự

– Không tốn phí để tuyển chọn, đào tao nhân viên bảo vệ

– Không cần nhân lực để giám sát, và quản lý nhân viên bảo vệ

– Ban quản trị nhân sự có nhiều thời gian và dành sức lực đầu tư cho những công việc khác hơn là tập trung vào việc quản lí dịch vụ bảo vệ

– Có quyền yêu cầu thay thế nhân viên bảo vệ không đạt yêu cầu.

– Công ty bảo vệ chuyên nghiệp có thể hợp tác tốt nhất với Công an và Chính quyền địa phương

Lợi ích cho khách hàng về kinh tế

Với chi phí dịch vụ bảo vệ hợp lý, khách hàng không phải quan tâm đến:

– Các chi phí trực tiếp và gián tiếp cho công việc bảo vệ nội bộ

– Các chi phí quản lý, kiểm tra, giám sát bảo vệ

– Chi phí huấn luyện và đào tạo nhân viên bảo vệ

– Chi phí đầu tư đồng phục và trang thiết bị an ninh , công cụ hỗ trợ cho nhân viên bảo vệ

– Chi phí văn phòng phẩm

– Các chi phí bảo hiểm, phúc lợi, thủ tục thôi nghỉ việc của nhân viên bảo vệ..v..v..

– Chi phí đền bù tổn thất do lỗi của nhân viên bảo vệ

– Tai nạn lao động trong khi thực hiện công việc bảo vệ

Quảng cáo
Quảng cáo