Những năm gần đây, ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam phát triển nhanh chóng, các nghệ sĩ và các công ty đã cho ra đời các tác phẩm mang theo hơi thở của thời đại, diễn tả rất nhiều cung bậc của cuộc sống và thanh âm xúc cảm của chính con người. Sự ra đời của các công ty giải trí trở thành bước đệm tạo dựng thành công cho ngành giải trí Việt Nam.

Thiết kế và tổ chức sản xuất của các kênh truyền hình cũng như các nội dung truyền hình riêng biệt. Có khả năng nhận định phân tích sâu sắc thị trường. Hiểu biết và luôn nắm bắt được những nền tảng, xu thế công nghệ truyền thông chất lượng và hiện đại

Giải trí – nhu cầu và vai trò của nó

Giải trí là một dạng hoạt động của con người . Đáp ứng nhu cầu phát triển của con người về thể chất, trí tuệ và mĩ học. Nó không chỉ là nhu cầu của mỗi cá nhân mà là nhu cầu của đời sống cộng đồng.

Nhu cầu giải trí là một bộ phận quan trọng cấu thành các nhu cầu tinh thần. Xuất hiện để đáp ứng những đòi hỏi bức thiết từ phía cá nhân . Thường là sự căng thẳng tinh thần trong cuộc sống. Nhu cầu giải trí thuộc các bậc cao của thang nhu cầu con người. Nó không gắn liền với sự tồn tại sinh học mà là sự vươn cao. Nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tự hoàn thiện và tự khẳng định mình. Nhu cầu giải trí là động cơ của hoạt động giải trí. Khi xuất hiện nhu cầu giải trí, con người bị thôi thúc hành động để thỏa mãn nhu cầu đó.

Hoạt động giải trí nằm trong hệ thống các loại hoạt động của con người. Là hoạt động duy nhất không gắn với nhu cầu sinh học nào.

Quảng cáo
Quảng cáo